ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
UPA THB 0.42 29,639,800
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
-0.01 -2.33 0.41 / 23,812,200 0.42 / 5,659,700
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.43 0.41 0.41 - 0.42 0.24 - 0.74
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พฤษภาคม 2565 12:29
Chart Type