ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
UPA THB 0.24 10,504,569
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
+0.01 +4.35 0.23 / 5,166,000 0.24 / 43,646,100
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.23 0.23 0.23 - 0.24 0.20 - 0.74
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ตุลาคม 2565 12:29
Chart Type