ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
UPA THB 0.42 218,145,800
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
- - 0.41 / 16,202,200 0.42 / 22,045,500
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.42 0.42 0.40 - 0.42 0.15 - 0.50
ปรับปรุงเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2564 16:38
Chart Type