ประจำปี :  
งบการเงินประจำปี 2565 ดาวน์โหลด ขนาด
ไตรมาส 2 480 KB.
ไตรมาส 1 466 KB.
งบการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 1.45 Mb.
ไตรมาส 3 645 KB.
ไตรมาส 2 467 KB.
ไตรมาส 1 358 KB.
งบการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 959 KB.
ไตรมาส 3 499 KB.
ไตรมาส 2 395 KB.
ไตรมาส 1 737 KB.
งบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 724 KB.
ไตรมาส 3 399 KB.
ไตรมาส 2 449 KB.
ไตรมาส 1 304 KB.
งบการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 992 KB.
ไตรมาส 3 266 KB.
ไตรมาส 2 381 KB.
ไตรมาส 1 226 KB.
งบการเงินประจำปี 2560 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 677 KB.
ไตรมาส 3 453 KB.
ไตรมาส 2 653 KB.
ไตรมาส 1 299 KB.
งบการเงินประจำปี 2559 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 844 KB.
ไตรมาส 3 293 KB.
ไตรมาส 2 282 KB.
ไตรมาส 1 301 KB.
งบการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 646 KB.
ไตรมาส 3 506 KB.
ไตรมาส 2 548 KB.
ไตรมาส 1 490 KB.
งบการเงินประจำปี 2557 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 542 KB.
ไตรมาส 3 534 KB.
ไตรมาส 2 519 KB.
ไตรมาส 1 273 KB.
งบการเงินประจำปี 2556 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 477 KB.
ไตรมาส 3 422 KB.
ไตรมาส 2 261 KB.
ไตรมาส 1 236 KB.
งบการเงินประจำปี 2555 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 438 KB.
ไตรมาส 3 350 KB.
ไตรมาส 2 239 KB.
ไตรมาส 1 228 KB.
งบการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 588 KB.
ไตรมาส 3 442 KB.
ไตรมาส 2 303 KB.
ไตรมาส 1 281 KB.
งบการเงินประจำปี 2553 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 467 KB.
ไตรมาส 3 363 KB.
ไตรมาส 2 259 KB.
ไตรมาส 1 198 KB.