ปฎิทินนักลงทุน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2677-7151-4

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน : THB


UPA

0.29

เปลี่ยนแปลง(%)

-0.01 (-3.33%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

56,391,250


เพิ่มเติม