ปฎิทินนักลงทุน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2677-7151-4

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน : THB


UPA

0.21

เปลี่ยนแปลง(%)

+0.03 (16.67%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

229,320,609


เพิ่มเติม