ปฎิทินนักลงทุน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2677-7151-4

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน : THB


UPA

0.37

เปลี่ยนแปลง(%)

+0.02 (5.71%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

158,223,600


เพิ่มเติม