ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
GTV THB 0.19 61,186,000
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
+0.01 +5.56 0.19 / 39,448,000 0.20 / 27,220,500
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.18 0.18 0.18 - 0.20 0.15 - 0.29
ปรับปรุงเมื่อ: 04 ธันวาคม 2566 16:36
Chart Type