EN TH

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
UPA THB 0.47 -
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
- - - / - - / -
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.47 - - 0.31 - 0.59
ปรับปรุงเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2561 06:19
Chart Type