ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
GTV THB 0.23 15,109,615
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
-0.01 -4.17 0.23 / 10,620,100 0.24 / 12,092,600
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.24 0.24 0.23 - 0.24 0.18 - 0.42
ปรับปรุงเมื่อ: 06 มิถุนายน 2566 16:37
Chart Type