ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
UPA THB 0.21 229,320,609
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
+0.03 +16.67 0.21 / 5,612,800 0.22 / 31,450,800
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.18 0.18 0.18 - 0.22 0.18 - 0.74
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2565 16:38
Chart Type