ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
UPA THB 0.29 56,391,250
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
-0.01 -3.33 0.28 / 41,264,800 0.29 / 3,223,000
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.30 0.30 0.28 - 0.30 0.24 - 0.74
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565 16:38
Chart Type