ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
UPA THB 0.37 158,223,600
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
+0.02 +5.71 0.36 / 34,240,100 0.37 / 8,189,200
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.35 0.36 0.35 - 0.37 0.17 - 0.40
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2565 16:36
Chart Type