EN TH

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : สกุลเงิน: ราคาล่าสุด : ปริมาณซื้อขาย :
UPA THB 0.48 -
เปลี่ยนแปลง : % เปลี่ยนแปลง : ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
- - 0.48 / 226,900 - / 44,400
วันก่อนหน้า : เปิด : ช่วงราคาระหว่างวัน : ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
0.48 - - 0.44 - 0.80
ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2560 09:30
Chart Type