ประจำปี :  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด ขนาด
ไตรมาส 3 144 KB.
ไตรมาส 2 149 KB.
ไตรมาส 1 148 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 159 KB.
ไตรมาส 3 155 KB.
ไตรมาส 2 149 KB.
ไตรมาส 1 160 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 278 KB.
ไตรมาส 3 205 KB.
ไตรมาส 2 220 KB.
ไตรมาส 1 184 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 191 KB.
ไตรมาส 3 192 KB.
ไตรมาส 2 234 KB.
ไตรมาส 1 242 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 238 KB.
ไตรมาส 3 193 KB.
ไตรมาส 2 237 KB.
ไตรมาส 1 223 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 153 KB.
ไตรมาส 3 182 KB.
ไตรมาส 2 179 KB.
ไตรมาส 1 188 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 244 KB.
ไตรมาส 3 105 KB.
ไตรมาส 2 87 KB.
ไตรมาส 1 82 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 79 KB.
ไตรมาส 3 182 KB.
ไตรมาส 2 167 KB.
ไตรมาส 1 102 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 103 KB.
ไตรมาส 3 102 KB.
ไตรมาส 2 108 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด ขนาด
ไตรมาส 1 98 KB.
ประจำปี 188 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 101 KB.
ไตรมาส 1 99 KB.
ไตรมาส 2 106 KB.
ไตรมาส 3 98 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด ขนาด
ประจำปี 99 KB.