ปฎิทินนักลงทุน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2677-7151-4

ราคาหลักทรัพย์

สกุลเงิน : THB


UPA

0.24

เปลี่ยนแปลง(%)

+0.01 (4.35%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

68,074,176


เพิ่มเติม